Ehituse peatöövõtt

Teostame ehitusprotsessi kavandamist ja juhtimist ehituse peatöövõtu korras. Omame antud vallas kogemusi elumajade ja ühiskondlike hoonete ehitamisel ja rekonstrueerimisel. Tellijateks on olnud nii erasektor kui ka erinevad riigiasutused.

Üldehitustööd

Meie poolt pakutavate üldehitustööde valik on väga lai ning hõlmab kõike, mis on seotud uusehitiste, rekonstrueerimiste, renoveerimiste ning remonttöödega.

Eramute ehitus

Pakume tellijale nn. teenust „vundamendist võtmeteni“. Omame kogemusi erinevate planeeringutega puitkarkass ja kiviplokkidest põhikonstruktsiooniga majade ehitamisel. Samuti teostame olemasolevatele eramutele juurdeehitusi.

Restaureerimistööd

Erinevatel ajaloolistel ja muinsuskaitsealustel objektidel restaureerimistööde teostamiseks omame Muinsuskaitseameti tegevusluba.

Katusetööd

Ehitame uusi ning renoveerime vanu katuseid, katusekattematerjalide kohapealt paigaldame nii
plekk-, kivi-, puit-, kui ka SBS katuseid.