Rohuküla sadama sõidukite hoone ja pilsiveepuhastusjaam

Teostatud tööd: Hoonete rekonstrueerimine
Tellija: Saarte Liinid AS
Valmimisaeg: 2015