Restaureerimistööd

Erinevatel ajaloolistel ja muinsuskaitsealustel objektidel restaureerimistööde teostamiseks omame Muinsuskaitseameti tegevusluba.