Ehituse peatöövõtt

Teostame ehitusprotsessi kavandamist ja juhtimist ehituse peatöövõtu korras. Omame antud vallas kogemusi elumajade ja ühiskondlike hoonete ehitamisel ja rekonstrueerimisel. Tellijateks on olnud nii erasektor kui ka erinevad riigiasutused.