Ajalooline elamu Kuressaares

Teostatud tööd: Pargi tn. 5 asuva muinsuskaitsealuse eramu rekonstrueerimine
Tellija: Turu Ülikooli SA
Valmimisaeg: 2014