Liiva Konsum

Teostatud tööd: Uusehitise ehitamine
Tellija: Saaremaa Tarbijate Ühistu
Valmimisaeg: 2018