Kõljala POÜ kontor

Teostatud tööd: Kontori renoveerimine
Tellija: Kõljala POÜ
Valmimisaeg: 2010