Kingu 6 hoone

Teostatud tööd: Hoone täielik rekonstrueerimine
Tellija: Kuressaare Linnavalitsus
Valmimisaeg: 2017