Kihelkonna Hooldekodu

Teostatud tööd: Hooldekodu juurdeehituse ehitamine ja vana osa rekonstrueerimine
Tellija: Kihelkonna vallavalitsus
Valmimisaeg: 2017