Kärdla RMK kontor

Teostatud tööd: Välisfassaadi soojustamine, lamekatuste renoveerimine
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Valmimisaeg: 2012