Eramu Urumarja külas

Teostatud tööd: Eramu põlengujärgne taastamine
Tellija: Eraisik
Valmimisaeg: 2013