Eramu Mändjalas

Teostatud tööd: Eramu ehitamine
Tellija: Eraisik
Valmimisaeg: 2015