Eramu Leedri külas

Teostatud tööd: Eramu ja kõrvalhoone ehitus
Tellija: Eraisik
Valmimisaeg: 2012