Eramu Rannakülas

Teostatud tööd: Eramu ehitus
Tellija: Eraisik
Valmimisaeg: 2015