Eesti Hoiuraamatukogu

Teostatud tööd: Gaaskustutussüsteemi rekonstrueerimine ja tuleohutustööde teostamine
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Valmimisaeg: 2014